Rahanpesun vastainen politiikka

Etusivu » Rahanpesun vastainen politiikka

Yhtiön rahanpesun vastainen (AML) ja Know Your Customer (KYC) -politiikka ja -menettelyt perustuvat laki- ja sääntelykehyksiin, erityisesti EU:n AML-direktiiviin (direktiivi (EU) 2015/849). Nämä käytännöt on suunniteltu estämään rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja muuta laitonta toimintaa. Yhtiö on sitoutunut ylläpitämään korkeita AML/CTF-standardeja ja odottaa niiden noudattamista johdolta ja työntekijöiltä. AML/CTF-vaatimustenmukaisuusohjelma sisältää erilaisia toimenpiteitä, kuten asiakkaiden tunnistamisen ja todentamisen, riskinarvioinnit, korkean riskin asiakkaiden tehostetun due diligence -tarkastuksen, epäilyttävien toimintojen seurannan ja raportoinnin, asiakkaiden seulonnan maailmanlaajuisten tarkkailulistojen perusteella ja henkilöstön koulutuksen.

KYC-politiikka

KYC-käytäntö/-menettelyt ovat olennainen osa näitä pyrkimyksiä, ja niissä keskitytään asiakkaan tunnistamiseen ja asiakkaan hyväksymistä koskevien erityisten ohjeiden noudattamiseen. Jatkuva seuranta ja tiedonkeruu ovat tärkeitä erityisesti riskiasiakkaille. Kaikki asiaankuuluvat tietueet ja tapahtumatiedot säilytetään sähköisesti vähintään kymmenen vuoden ajan.

Riskiperusteinen lähestymistapa

Yhtiö käyttää riskiperusteista lähestymistapaa (RBA) AML/CTF-riskien arvioinnissa. Tämä sisältää asiakkaiden henkilöllisyyden, taustan, varojen lähteen ja transaktiomallien perusteelliset tarkastukset, erityisesti korkeariskisten asiakkaiden tai tapahtumien osalta.

Asiakkaan tunnistus

Asiakkaan tunnistaminen on pakollista ennen rahoitustapahtumaa. Tämä prosessi sisältää asiakkaan henkilöllisyyden ja asuinpaikan tarkistamisen ilman, että tapahtumat ovat sallittuja, jos nämä tiedot ovat epätäydellisiä tai epäilyttäviä.

Poliittisesti paljastuneet henkilöt

Erityistä huomiota kiinnitetään poliittisesti alttiisiin henkilöihin (PEP) erityisten politiikkojen ja harkinnanvaraisten tarkastusten avulla. Yhtiö varaa oikeuden lopettaa tunnistettujen PEP-käyttäjien tilit hallintomaksun mahdollisuudella.

Vaadittu tieto

Asiakkaat käyvät läpi automaattisen varmennusprosessin, joka toimittaa henkilötiedot ja henkilöllisyystodistukset.

Vastaava toimihenkilö

Lopuksi Compliance Officerilla on keskeinen rooli AML/KYC-käytäntöjen täytäntöönpanossa, transaktioiden seurannan, politiikan kehittämisen, riskien arvioinnin, tietueiden ylläpidon ja henkilöstön koulutuksen valvojana. Virkailija vastaa myös tarvittaessa yhteydenpidosta lainvalvontaviranomaisiin.

TekijäMichael Smith

Michael Smith on iGaming-alan merkittävä hahmo, joka tunnetaan laajasta asiantuntemuksestaan ja panoksestaan alalla. Hänen uransa ulottuu yli kahden vuosikymmenen ajan, jonka aikana hän on ollut keskeisessä roolissa verkkopelimaailman muokkaamisessa. Smithin ura iGaming-alalla alkoi 2000-luvun alussa. Hän aloitti ohjelmistokehittäjänä pienessä online-peliyrityksessä, jossa hän sai arvokasta kokemusta pelien suunnittelusta ja käyttäjäkokemuksesta. Hänen innovatiivinen lähestymistapansa ja syvä ymmärrys digitaalisista trendeistä nosti hänet nopeasti riveihin.

fiFinnish